WILLEMOES DAG

IMG_2397           IMG_2398

Hvert år den 22. marts højtideligholdes årsdagen for slaget ved Sjællands Odde i 1808.
Dagen kaldes i daglig tale for ”Odden-dagen”.

Dagen afsluttes med et kontakt-arrangement på VBC for indbudte gæster og personel.

Menuen er hér traditionen tro gule ærter, dessert og kaffe.

Søværnets Tamburkorps medvirker i såvel Odden Kirke som på VBC og er med til at gøre dagen både højtidelig og festlig.

IMG_2401

Odden-dagen er således en kombination af højtidelig mindedag og hyggeligt samvær på VBC.

Det er samtidig en god anledning til at reflektere over tidligere tiders voldsomme begivenheder på havet omkring det ellers så fredfyldte Sjællands Odde – bl.a. set i lyset af nutidens aktuelle internationale indsats for forsvarets enheder.