VBC OPGAVER

 

Center for Våben (VBC) planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer den våbenfaglige uddannelse i artilleri-, missil-, undervandsvåben- og minestrygningssystemer (såvel f.s.v.a. våbenteknik som våbenanvendelse (i relation til MULTEX)) samt maritim ammunitionsrydningstjeneste med hertil knyttede opgaver af sikkerhedsmæssig karakter.

VBC varetager den til ovenstående hørende sagsbehandling og skal herunder udarbejde generelle uddannelsesbeskrivelser samt forslag til uddannelses- og fagplaner.

VBC skal tillige:

 • Gennemføre træning i ovennævnte opgaver for søværnets enheder
 • Gennemføre og udvikle MULTEX (Multi Threat Exercises)
 • Yde anden uddannelsesstøtte i f. m. søværnets øvelsesvirksomhed
 • Løse andre uddannelsesrelaterede opgaver f.s.v.a. våbenuddannelse

VBC er Søværnets kompetencecenter for våbenanvendelse og bidrager til løsning af Søværnets overordnede opgaver og bidrager direkte til Søværnskommandoens sagsbehandling inden for ansvarsområdet som følger.

 • Våbenanvendelse under freds- og krigsforhold
 • Faglig rådgivning om personel- og enhedsuddannelse på våbenområdet
 • Medvirke ved vidensopbygning og vurdering af den maritime våbenmæssige udvikling, herunder medvirke ved søværnets studie- og udviklingsvirksomhed
 • Deltage i inspektionsvirksomhed
 • Anden våbenfaglig sagsbehandling

Af øvrige opgaver skal VBC varetage flg.

 • Yde assistance til Forsvarets myndigheder under anvendelse af det værnsfælles dronemateriel samt
   forestå udvikling inden for droneområdet.Udarbejde produktionsmål samt forslag til- og afvikling af budget
 • Udarbejde produktionsmål samt forslag til- og afvikling af budget
 • Varetager sikkerhedsforhold for skydeområderne ved Sjællands Odde