SKYDESKIVER

Under skydninger anvendes mange forskellige skydeskiver, der hver især er optimeret til skydningens formål.

Nedenfor er vist de skiver VBC anvender i dag. Variationer kan forekomme da skydeskiverne hele tiden er under optimering.

Skydeskive 1
Skydeskive 1 er den største skydeskive der anvendes ved VBC. Skydeskiven er 11 meter lang, 5,65 meter bred og 5 meter høj. På skydeskivens ydermaster er monteret radarreflektorer.
Skydeskive 4
Skydeskive 4 er den mest anvendte skydeskive ved VBC.
Skydeskive 5
Skydeskive 5 er et såkaldt splashtarget der fremstilles i forskellige størrelse afhængigt af motorkraften på fartøjet der slæber.
Skydepilk
Skydepilk er en mindre opretstående bøje der anvendes af mange af søværnets enheder.