OFFENTLIG ADGANG

TERRÆNET ER ÅBENT FOR PUBLIKUM UDEN FOR NORMAL ARBEJDSTID (8-16) OG NÅR DER IKKE ER MILITÆRE AKTIVITETER.

Færdsel i bil er tilladt ad den offentlige vej fra skilderhuset til de to P-pladser.

Det er tilladt at færdes til fods langs stranden og ad den offentlige vej fra vagten til platformen yderst på Gniben.

Færdsel på cykel er kun tilladt ad den offentlige vej fra vagten til platformen yderst på Gniben.

Fiskeri fra hele kyststækningen er tilladt.

BEMÆRK, at færdsel på skrænterne langs stranden ikke er tilladt på grund af fare for jordskred samt for at beskytte kystsikringen.

VED OFFENTLIG FÆRDSEL GÆLDER GENERELT:

Det er IKKE TILLADT for publikum at føre motorkøretøj på området inden for vagtbygningen (overfor bygning 17).

Færdsel omkring bygninger og våbenstillinger er IKKE TILLADT.

Det er IKKE TILLADT at anvende træningsbanen udfor bygning 17.

Parkering på området er kun tilladt på de anviste P-pladser.

P-pladsen ved vagten må kun anvendes på hverdage før kl. 8 og efter klokken 16, i weekender og på helligdage.

Hunde skal føres i snor. Hundeekskrementer skal fjernes.

Tobaksrygning skal ske med omtanke.

Skiltning på området skal respekteres og anvisninger fra søværnets personel skal efterkommes.

Der gøres opmærksom på, at området kan være afspærret for civil færdsel på grund af militære aktiviteter uden for normal arbejdstid, i weekender og på helligdage.

 

SÆRLIG OPMÆRKSOMHED VED OFFENTLIG ADGANG.

Det er ikke tilladt at røre militære installationer, køretøjer, droner eller andre effekter, der er på området, da disse kan være farlige i ukyndiges hænder.

Det er IKKE TILLADT for publikum at færdes i området, markeret med rødt på kortet, ved skydninger og anden øvelsesaktivitet.

Det er IKKE TILLADT at bestige kanoner, tårnet eller andre bygninger.

BEMÆRK: Al færdsel på området sker på eget ansvar.

 

PRIMITIV LEJRPLADS MED FORMULDNINGSTOILET:

Der er anlagt shelter og lejrplads, der er åbent for offentligheden efter følgende retningslinjer:

Der må kun foretages én overnatning på stedet.

Der må ikke køres i bil til pladsen.

Der må tændes bål på den anlagte bålplads – HUSK GRUNDIG EFTERSLUKNING.

Lejrpladsens brugere skal rydde op efter sig og tage eget affald med sig.

Ved bygning 17 er der mulighed for at få vand i perioden 1. maj – 1. okt..