KORT HISTORIK OM GNIBEN, SJÆLLANDS ODDE

 

Fra en fjern fortid, der fortaber sig i historien, og indtil midten af forrige århundrede var der fast lods på den yderste spids af Sjællands Odde. Lodserne måtte hjælpe skibene rundt om revet eller gennem Snekkeløbet eller Bådløbet, der begge gennemskærer Sjællands Rev. Lodserne arbejdede ofte under vanskelige forhold.

1896:

Rejstes et fyrtårn og den første redningsbåke blev etableret

1907-08:

Blev fiskerihavnen ved Sjællands Odde anlagt.

1914-18:

Bemandede Danmark en udkigsstation på Gniben med 8 militære og 7 civile. Udkigsstationen indberettede det observerede til Marinen.

En julesang fra den tid nævner ”Kystsignalstation Gniben”.

1916:

Blev et redningstårn opstillet på revet. I tårnet kunne 10-12 personer stå oprejst. Tårnet står endnu.

1923:

Åbnedes en afholdsrestaurant på stedet. Der serveredes ”kun” kaffe og brød, mens man på den yderste ejendom – helt ude på spidsen – kunne servere spiritus på ”Restaurant Gniben”.

1937:

Svømmede Jenny Kammersgaard den 7. august – på 29 timer – 93 km til Djursland. (Den svømmede distance blev vurderet dobbelt så lang på grund af afdrift som strømmen gav).

1940:

Umiddelbart efter den 9. april 1940 kom der tyske tropper på Odden.

1943:

Kort efter 29. august 1943 blev der anlagt et sømålsbatteri på Gniben bestående af 4 stk. 150 mm PK L/43 M/96/97 kanoner. Gården blev brugt som kaserne ved det tyske sømålsbatteri

1945:

Ved krigens afslutning anvendte staten området til flygtningelejr, og overdragede senere stedet til Den Danske Marine (Kystdefensionen).

1949:

Den svenske pige Sally Bauer svømmede til Grenå på 17½ time. Hun slog dermed den tidligere rekord fra 1937 og fik kr. 5000,- i belønning.

1951:

Etableredes den første artilleriskole, hvor det ”er hensigten at uddanne personel fra flådens skibe og kystbefæstningens værker i skydning med kanon mod luftfartøjer” (som det den gang stod i pressemeddelelsen).  Efteråret 1951 – De første skydninger med 40mm Mk M/36 VKA2 M/50.

1953:

Den 1. marts blev der hejst kommando på Artilleri Skolen på Sjællands Odde (ASO), som stedet blev kaldt.

Senere ændredes navnet til Artillerikursus Sjællands Odde (ASO).

2006:

Efter sammenlægning med Søværnets Taktik- og Våbenskole og Søværnets Teknikskole blev Søværnets Specialskoler (SPS) oprettet, og tjenestestedet skiftede navn til Søværnets Våbenkursus (VBK).

2014:

Ved oprettelsen af Søværnets Skoler (SSK) skiftede stedet igen navn, denne gang til Søværnets Skole, Center for Våben (VBC).

2019:

Efter forsvarsforliget (2018-2023) blev Søværnets Skoler (SSK) nedlagt og tjenestestedet på Odden kom under 2. eskadre.

Skole blev fjernet fra tjenestestedes navn og hedder i dag: CENTER FOR VÅBEN.