CENTER FOR VÅBEN

Center for Våben (VBC) på Gniben uddanner i alle former for maritime våbensystemer med tilhørende ildledelsessystemer.

Søværnet har haft en uddannelsesfacilitet på Sjællands Odde siden 1951. Centret har fortrinsvis beskæftiget sig med våbenkompetencer ved

Søværnet, men har over de sidste mange år, ligeledes opbygget et speciale inden for droner i skikkelse af Værnsfælles Drone Element.

Besætningen på VBC består primært af eksperter, der tilsammen udgør en stående kapacitet til rådighed for kursisterne specifikt, men også for Forsvaret generelt.

Center for Våben er udrustet med de våben og det udstyr, der benyttes ombord på Søværnets enheder. Samt udstyr der indgår i det nationale beredskab til havs og i luften. Derudover er området udrustet med blandt andet overvågningssystemer til brug inden for fly- og skibstrafik i Samsø Bælt, i det sydlige Kattegat og omkring Sejerø.

Ydermere har Center for Våben eget overvågningsudstyr til skydeområderne ved Sjællands Odde, som benyttes til både uddannelser og operativ træning af danske og udenlandske enheder.