CENTER FOR VÅBEN

Center for Våben (VBC) på Gniben uddanner i alle former for maritime våbensystemer med tilhørende ildledelsessystemer.

Søværnet har haft en uddannelsesfacilitet på Sjællands Odde siden 1951.

Uddannelsesfaciliteten har fortrinsvis beskæftiget sig med våbenuddannelser i Søværnet, men VBC har nu også opbygget stor erfaring med og indsigt i træning af Søværnets og Forsvarets enheder, herunder operationer med såvel søbårne som luftbårne droner. Besætningen på VBC består således af eksperter, der stedse står til rådighed for vores kursister, Søværnets enheder og Forsvarets myndigheder.

VBC er udrustet med de våbensystemer, der benyttes ombord på Søværnets enheder. Derudover er området udrustet med overvågningssystemer til brug inden for både fly-og skibstrafik i farvandet i og omkring Sejerø, Samsø Bælt og det sydlige Kattegat. Udstyr der indgår i det nationale beredskab til havs og i luften. Ydermere har VBC sit eget overvågningssystem til skydeområderne omkring Sjællands Odde, som benyttes til både uddannelse og operativ træning af danske og udenlandske enheder 

kommandørkaptajn

Søren Rugaard-Larsen

chef VBC