Center for Taktik – TAC

KK Stig Meyer
Chef Søværnets Skole,
Center for Taktik

Søværnets Center for Taktik (TAC) er et sømilitært Centre of Excellence indenfor maritim krigsførelse og opbygger, opretholder og udvikler maritim viden og kompetence i samtlige aspekter af dette.
TAC produktion omfatter planlægning, gennemførelse og kontrol af uddannelse og træning, varetagelse af faglig sagsbehandling, rådgivning og støtte, udarbejdelse af doktriner og procedurer nationalt og i NATO regi, samt varetager driften af Søværnets Geospatiale Kompetencecenter.

TAC udbyder taktisk uddannelse og træning til alle personelkategorier i Søværnet. Dette dækker alle sømilitære aspekter af maritim taktik og procedurer, kommunikation, sensorbetjening, billedopbygning, flykontrol samt navigatorisk uddannelse og træning, billedopbygning, flykontrol samt navigatorisk uddannelse og træning. Ydermere tilbydes civilt relaterede uddannelser såsom søredning, havmiljøkontrol og fiskeriinspektion.

Væsentlige dele af denne uddannelsesopgave udføres ved anvendelse af simulation, hvortil TAC råder over et antal specielle simulatorer/trænere, såsom en Taktisk Træner, Sørednings- og Navigationstræner, Radiotrænere, Helikopterkontroltræner, GMDSS-træner mm.