Praktiske oplysninger for værnepligtige

Praktiske oplysninger for elever på Søværnets Basisuddannelse ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed. (CMS)

 

Indholdsfortegnelse

NEM-Konto Hvordan kommer du til CMS
Pas Arbejdstid
DSB Stamkort Tidsskema
Bosat på Bornholm Cafeteria
Følgende skal medbringes ved første mødedag Fritidsfaciliteter på CMS
Personlige ting som bør medbringes Søværnets Idrætsforening (SIF)
Sygesikringsbevis Vaskeri
Sygdom Orlogspræst på SMC
Økonomisk hjælp under indkaldelsen Kort over CMS
Postadresse Find vej til CMS
Parkering

 

Kontakt til CMS:

Navn Telefon Mail
SMC +45 728 55 000 Kontaktformular
Personelbefalingsmand +45 728 55 222 SSK-SMCUS110@mil.dk
Kontorassistent +45 728 55 234 SSK-SMCUS122@mil.dk

Før du møder

NEM-Konto   ▲▲


Du skal have en NEM-Konto til løn osv. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Indsættes på din NEM-konto den sidste bankdag i måneden.

PAS▲▲


Hvis du har et, bør du medbringe dette til brug under sejladsmodulet.

DSB Stamkort:  ▲▲

Medbring et stamkort til DSB-rejsekort. Kortet laves på enhver jernbanestation og skal bruges ved udstedelsen af rejsekort,
som giver værnepligtige ret til frirejser inden for landets grænser – med alle tog, visse færgeroverfarter samt mange offentlige og privat busser.
Du kan ikke opnå tilladelse til at rejse gratis, før du har anskaffet og afleveret et DSB stamkort (DSB/HT stamkort til NETKORT gælder ikke).
Når du skal have lavet et stamkort til DSB-rejsekort, skal du medbringe et nyt foto af dig selv.
Størrelsen skal være 3,2 x 3,2 cm. Dette foto skal bruges til udstedelsen af stamkortet.

Bosat på Bornholm:  ▲▲

Personel, bosiddende på Bornholm, indkøber forinden mødedagen – såfremt du ikke har et –
mod kontant betaling det særlige ID-kort ved Bornholmstrafikkens ekspedition i Rønne.
Kortet giver ret til 50% rabat på selvindkøbte 2. klasses billetter. Da kortet kun er gældende for rejser mellem Rønne og København,
skal du herudover også anskaffe et DSB-stamkort.
Såvel kort som billetter refunderes ved Personelkontoret på SMC.

Ankomst:  ▲▲

 Følgende skal medbringes ved første mødedag

 • Indkaldelsesordren (gælder kun førstegangsmødende)
 • Dokumentation for vaccinationer
 • Oplysningsskema,
 • Helbredsoplysningsskema (gælder kun værnepligtige)
 • Stamkort til DSB-rejsekort (ID-kort til Bornholmstrafikken, hvis du bor på Bornholm)

Personlige ting som bør medbringes  ▲▲
 • Toiletsager, badetøj og hængelås
 • Ved ankomst til CMS vil du få udleveret militære beklædningsgenstande. Hvis du selv har gode løbesko, vil det være en fordel at medbringe dem.
 • Du bør ikke medbringe større personlige ejendele og værdigenstande. Pladsforholdende på stuerne er begrænsede.

Sygesikringsbevis:  ▲▲

Værnepligtige mænd:
Når du møder til aftjening af værnepligten, ophører den almindelige sygesikring, og det gule sundhedskort bliver midlertidig inaktive.
Din hidtidige praktiserende læge og tandlæge erstattes i værnepligtstiden af læger og tandlæger fra Forsvaret.

Kvinder på værnepligtslignende vilkår:,
Kan vælge at benytte egen læge eller benytte Forsvarets læge- og tandlægeordning.


Som værnepligtige eller værnepligtslignende vil du få udleveret et lille kort (akutkort) med de oplysninger, du skal bruges, hvis du værnepligtsperioden får behov for at kontakte civil læge eller tandlæge.

Sygdom:  ▲▲

Såfremt du får behov for læge- eller tandlægekonsultation, skal du på hverdage mellem 0815 – 1500 kontakte Forsvarets Sundhedstjeneste.
Husk at kontakte din delingsinstruktør først.
På helligdag og på hverdage efter kl. 1500 skal du ringe til vagtlægen i den landsdel, som du befinder dig i. (Vagtlæge Nordjylland tlf. 70 15 03 00) eller 112.
Ved sygdom eller andet uforudset fravær, skal der ringes til CMS på tlf. 728 55 222 eller 728 55 234.

Økonomisk hjælp under indkaldelsen▲▲

Hvis du udover værnepligts lønnen har behov for økonomisk hjælp under uddannelsen,
bør du rette henvendelse til din bopælskommune eller kommunens socialrådgiver.

SMC:

Postadresse: ▲▲

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed
Personelkontoret
Dr. Margrethes vej 20
9900 Frederikshavn

Eksempel:

Rang Navn
Kursus
Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed
Personelkontoret
Dr. Margrethes vej 20
9900 Frederikshavn

Parkering: ▲▲

Parkering på skolens område må kun finde sted med speciel tilladelse.
Parkeringspladsen udenfor skolens område ved hovedporten og idrætshallen kan anvendes af elever, kursister og andre indkvarterede.

Hvordan kommer du til CMS: ▲▲

Det er muligt at komme til med bus eller taxa.

Du kan under find vej, finde link til busplan og taxa, der er ligeledes et kort hvis du skulle ønske at gå

Arbejdstid: ▲▲

Normalt er arbejdstiden ved CMS mandag til torsdag fra kl. 0720 til kl. 1720, fredag til kl. 1435.

Tidsskema: ▲▲
Mandag – Torsdag Fredag
Time 1 0800-0845 0800-0845
Time 2 0855-0940 0855-0940
Time 3 0950-1035 0950-1035
Time 4 1045-1130 1045-1130
Time 5 1140-1225 1140-1225
Time 6 1230-1315 1230-1315
Time 7 1325-1410 1325-1410
Time 8 1420-1505 1515-1600
Time 9 1515-1600
Time 10 1605-1650 *)
Time 11 1655-1740 **)
Time 12 1740-xxxx ***)

*) Sidste time i grundmodulet.

**) Sidste time i totalforsvarsmodulet.

***) Time 12 benyttes til afsluttende lektion i faget Redningsmidler samt afsluttende øvelse.

Frokost indtages i cafeteriet i time 5 eller 6.

Cafeteria: ▲▲

Åbningstider:
Mandag – torsdag Fredag
Morgenmad 06.30 – 08.30 06.30 – 08.30
Frokost 11.00 – 13.00 11.00 – 12.30
Aftensmad 17.00 – 18.30 Lukket

I weekend, ferier o. lign. er der adgang til cafeteriet ved hjælp af lukafnøglen.
Der er opstillet automater til køb af sodavand, snacks og slik.

Betaling i Cafeteria:
   • Kontanter
   • Dankort/Visa dankort
   • MasterCard

Fritidsfaciliteter på CMS: ▲▲

   • Idrætshal, idrætsanlæg med boldbane
   • Kondistier
   • Kondirum
   • Bordtennis
   • Internetcafé
   • TV-stue

Søværnets Idrætsforening (SIF): ▲▲

Ved indmeldelse i Søværnets Idrætsforening (SIF) lokalafdeling Frederikshavn,
gives mulighed for at deltage i følgende fritidsaktiviteter (udover medlemskab af SIF opkræves klubkontingent):

   • Sejlsport
   • Golf
   • Skydning
   • Tennis
   • Sportsfiskeri
   • Badminton
   • Bowling
   • Spinning
   • Cykling

Vaskeri: ▲▲

Der er gratis vaskeri med vaskemaskine og tørretumbler i kælderen under bygning 2.3. “Se kort”
Vaskepulver og skyllemiddel tilsættes automatisk.

Orlogspræst på CMS: ▲▲

Skolen har tilknyttet en orlogspræst (OPR). OPR er udenfor den militære rækkefølge, og er alene undergivet skolens chef.
OPR varetager gudstjenester f.eks. i forbindelse med jul o.l.
Herudover er OPR til rådighed for kirkelige handlinger for skolens elever og personale, hvis det ønskes.
Desuden står OPR, under tavshedspligt, til rådighed for personlig samtale, hvorfor enhver tillidsfuldt kan henvende sig.

OPR træffes på skolen eller ved henvendelse til:

Orlogspræst Peter Jessen
Åkandevej 3
9300 Sæby
Tlf.: 98467284 Mobil.: 29674872
Email: peje@km.dk