Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Chef 2016

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS)
er organisatorisk tilknyttet 1. Eskadre, der er en
myndighed under Søværnskommandoen.
CMS er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på uddannelses- og kursusvirksomhed, herunder grund-,
videre- og efteruddannelse af Søværnets personel,
men også personel for øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet.

CMS er fysisk beliggende i Frederikshavn i det naturskønne
Bangsbo og i nordlige på brandskolen i Hvims med nogle fantastisk faciliteter.
Vi har blandt andet et træningsbassin som giver udfordringer i det våde element og dermed færdigheder
til at sejle med søværnets enheder, en skydesimulator og en skydebane som giver
grundlæggende færdigheder som Marinesoldat.
Træningshal og en moderne cindersbane til at vedligeholde og udvikle den fysiske formåen,
samt indkvartering og cafeteria til at huse og bespise de mange kursister.