Information om Staben

Søværnets skole(SSK) er en samlet enhed der har syv underlagte myndigheder, hvor linkene til disse kan findes i øverste højre hjørne af denne hjemmeside.

Søværnets skole er administreret af en Stab(SSK-stab), som er geografisk samplaceret med Center for Sergent og Maritim Uddannelse (SMC) i Frederikshavn. Staben støtter CH/SSK med løsning af pålagte opgaver, her-under udvikling af uddannelsesstrukturen, koordination af aktiviteterne ved SSK underlagte centre samt budget og økonomistyring. Staben består af i alt 12 medarbejdere fordelt på tre sektioner. Studie- og udviklingssektionen(STUV), uddannelsessektionen(STUD) og  administrationssektionen(STAD)

Om Søværnets Skole

Søværnets Skole (SSK) er niveau III myndighed under Marinestaben (MST). SSK har syv underlagte ansvar IV myndigheder:

* Center for Sergent og Maritim Uddannelse (SMC), placeret i Frederikshavn.

* Center for Skibssikkerhed (SIC), placeret i Hvims.

* Center for Taktik (TAC), placeret i Frederikshavn.

* Center for Våben (VBC), placeret på Sjællands Odde.

* Center for Dykning (DYC), placeret på Nyholm.

* Center for Teknik (TEC), placeret på Nyholm.

* Søværnets Tamburkorps (TKP), placeret på Nyholm.