UDDANNELSER

TEAMSITE_COVERCenter for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Havariområdet er en fællesbetegnelse for: Generel havaritjeneste, Brandbekæmpelse i maritimt miljø, imødegåelse af skader forårsaget af atomare, biologiske og kemiske våben (CBRN-våben), sanitetstjeneste i relation til det maritime miljø og CBRN og totalforsvars modulerne redning og olieforureningsbekæmpelse.
Alle enkeltdele trænes i sammenhæng efter den organisationsmodel, som skibene i søværnet er organiseret efter. Det vil sige at der er sammenhæng mellem skibenes havariorganisation og den tilgang vi har til træningen for at gøre denne så relevant og praksis nær som muligt.
Uddannelsesbeskrivelserne for CMS – Hvims’s grundlæggende uddannelser, kan hentes som PDF-filer herunder: