FAGGRUPPER

FAGGRUPPER_1

Faggrupperne ved Søværnets Center for Skibssikkerhed har medarbejdere som er specialister indenfor de respektive fagområder. Samlet udgør de Søværnets Center for Skibsikkerheds kompetencer.


ALMEN_D8

ALMEN-D

Udtrykket Almen-D er det der beskriver almindelige skader og havarier der kan forekomme på skibe, men også skader fra krigshandlinger.
Uddannelsen går ud på at træne personellet til at imødekomme havarier der kan få indflydelse på skibet flydeevne, navigering og kampkraft.
Således at skibet kan holde sig:
FLYDENDE, SEJLENDE OG KÆMPENE

 


ALMEN_D6

BRAND

I faggruppe Brand, uddannes der i alt der har med brandbekæmplese i skibe at gøre.
Fra den helt grundlæggende brandbekæmpelse med transportable håndslukkere, til røgdykkere, og indsats mod bradn i helikoptere.
Ved gennemført røgdykkeruddannelse, som er STCW certificeret, erhverves et bevis som kan anvendes i det civile.

 


ALMEN_D2

CBRN

CBRN står for Chemical, Biological, Radiological og Nuclear, hvilket betyder hændelser kemiske, biologiske eller nukleare forureningklider eller våben.
I faggruppe CBRN uddannes personel i at beskytte sig selv, at overleve og at kæmpe videre under krigshandlinger hvor der bliver anvendt CBRN våben, eller i fredstids operationer, og ved ulykker med kemiske stoffer.

 


ALMEN_D9

SANITET

Sanitet, står før førstehjælp, det at kunne gribe ind og standse en ulykke, og yde den nødvendige indsats med henblik på at redde menneskeliv, ved både krigshandliner og civile ulykker.

 

 

 


ALMEN_D

REDNING

Redning, er en del at totalforsvarsmodulet, hvor kursisterne lærer at lave afstivninger af ødelagte bygninger, og hejse både materiel og mennesker fra store højder.

 

 

 


ALMEN_D3

MILJØ

I faggruppe Miljø, er en del at totalforsvarsmodulet, hvor derundervises i forureningsbekæmpelse på havet, og indsats ved kemikalieuheld.