SIC’s historie

historei_1

Søværnets Havariskole, som den oprindelig hed, startede i 1952, og kunne i 2002 fejre 50 års jubilæum.

Der blev i den forbindelse produceret en video i 2002, der er sammensat af forskelligt billed- og videomateriale fra 1952, hvor skolen blev etableret på Margretheholm i København, og frem til jubilæumsdagen i Hvims i 2002.
Videoen er forsøgt produceret i datidens ånd, og med årgang 2002 optage- og redigeringsmuligheder udgivet på VHS bånd, og på VideoCD i 4:3 format.

En kopi af videoen blev uddelt til udvalgte gæster ved jubilæumsreceptionen, og en kopi er overdraget til Søværnets historiske samling.

Det kan  være en fordel at forberede sig med en hvis portion tålmodighed, inden gennemsyn af den 38 minutter lange video.

Se Søværnets Havarikursus 50 års jubilæumsvideo fra  2002: