This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
Brandsslukning

VELKOMMEN TIL CMS – Hvims

Clip

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed – Hvims

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed er beliggende i et naturskønt område i Hvims, ca. 20 km. nord for Frederikshavn.

 

Vi uddanner mere end 1400 af forsvarets medarbejdere ved vores faciliteter i land, eller ombord i Søværnets skibe.

Vi har 28 ansatte og er et af forsvarets mest produktive uddannelse og træningsinstitutioner.

Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed – Hvims

har følgende kerneopgaver:

– Vi arbejder med rådgivning til forsvaret indenfor havariområdet. det være sig indenfor træning, materiel og procedurer.
– Vi deltager i evalueringer og inspektioner i Søværnet.
– Vi indgår i arbejdsgrupper inden for havariområdet.
– Vi gennemfører særlig træning til søs.
– Vi uddanner og træner forsvarets personel inden for havariområdet.

Se Chef CMS – Hvims video præsentation herunder: