Søværnets Skole
Våben
Kadet - honør
Fregatter
Dykker
Skibssikkerhed
Taktik - kontrolrum

Søværnets Skole er en del af Forsvarets uddannelser og uddanner specialister til Søværnets Operative Enheder. Skolen er en niveau 3 myndighed underlagt Forsvarsministeriet og Marinestaben.

Skolen har ansvaret for at uddanne, videreuddanne og efteruddanne fagpersonale til Søværnets skibe og højne niveauet inden for maritim uddannelse.

Søværnets skole består af seks centre og en administration. De seks centre er geografisk fordelt over hele landet, hvilket vil sige at vi er til stede på Holmen, Sjællands Odde, i Hvims og i Frederikshavn.

 

CMS – Bangsbo, Center for Sergent og Maritim Uddannelse, i daglig tale SMC, er geografisk placeret på Dronning Margrethes Vej i Frederikshavn. Centeret udbyder sergentuddannelsen og Søværnets basisuddannelse, som alle med militært job i Søværnet skal igennem. Det er også her du skal aftjene din værnepligt hvis du vælger Søværnet til Forsvarets dag. Derudover udbyder centeret også efteruddannelser inden for redningsmidler, fartøjstjeneste, sanitet, håndvåben og maritim force protection.

CMS – Hvims, Center for Skibssikkerhed, i daglig tale SIC, er placeret i Hvims ca. 20km nord for Frederikshavn. Centeret uddanner eleverne inden for FOST, Flag Officer Sea Training, principper om havaribekæmpelse, det vil sige at kunne standse ulykker og reparere skader ombord i militære eller civile skibe, hvor der oftest ikke er anden hjælp eller assistance at hente udefra. Alt mandskab skal, uanset deres daglige og ordinære rolle på fartøjet, kunne bidrage med konkrete funktioner i en nødsituation. Kurset omfatter specifikt brandbekæmpelse i militære skibe, afstivning, lækstopning, beskyttelse mod kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse (CBRN), maritimsanitetstjeneste samt og olie- og forureningsbekæmpelse.

Søværnets Skole, Center for Taktik, i daglig tale TAC, ligger på Flådestationen i Frederikshavn. Centeret tilbyder taktiske kurser og funktionsuddannelser inden for alle sømilitære aspekter, herunder maritim taktik og procedurer, kommunikation, sensorbetjening, billedopbygning, flykontrol og fjernkending. Kursusprogrammet omfatter også civilrelaterede uddannelser som f.eks. søredning (SAR), havmiljøkontrol, fiskeriinspektion, sejlads i simulatorer og radarassisteret navigation. Disse kurser afholdes både for søværnets personel, de øvrige værn, partner-nationer og kursister fra det civile samfund. Som uddannet specialist på centeret får du dermed en bred forståelse af militær indsats til søs.

Søværnets Skole, Center for Våben, også kaldet VBC, er placeret på Sjællands Odde. Centeret står for den våbenfaglige uddannelse i Søværnets Skole, hvor de planlægger, gennemfører og kontrollerer artilleri-, missil-, undervandsvåben- og minestrygningssystemer. Centeret skal således udføre træning i de nævnte opgaver for Søværnets enheder og gennemføre våbenuddannelse for ansatte i Søværnet. Derudover er VBC et kompetencecenter som bidrager både til Søværnets Skole, men også til Marinestabens sagsbehandling inden for våbenanvendelse i freds- og krigsforhold, vidensopbygning og vurdering af den våbenmæssige udvikling, deltage i inspektioner og yde assistance til Forsvarets myndigheder under anvendelse af det værnsfælles dronemateriel.

Søværnets Center for Sømilitær Teknologi, også kaldet CST, ligger på Holmen i København. Centeret beskæftiger sig med den tekniske del af Søværnets Skole. Det vil sige at de uddanner i størstedelen af de tekniske og elektroniske systemer i Søværnet, således det er muligt for eleverne at betjene og reparere disse. Flere uddannelser ved centeret er lærlingeuddannelser, hvor der udstedes et svendebrev på lige fod med andre civile uddannelser. På centeret lærer du dermed at opretholde driften på skibet til søs.

Søværnets Skole, Center for Dykning, i daglig tale DYC, er geografisk placeret på Holmen i København. Centeret uddanner militære dykkere til Forsvarets operative enheder, herunder Søværnets skibe, men også dykkere til det øvrige beredskab, herunder kommunale pionertjenester. Centeret yder Forsvaret støtte til særlige dykkeropgaver, så som minedykning og dybe og komplicerede dykninger, derudover yder centeret også dykkerfaglig assistance og dykkerfaglig ekspertise til myndigheder som Politi, Søfartsstyrelsen med flere. Søværnets Skole, Center for Dykning er medlem af IDSA, International Diving School Association og efter endt uddannelse kan dykkerne få udstedt Søfartsstyrelsens erhvervsdykkerbevis.

Søværnets Skole stab er administrationen i Søværnets Skole. Staben er geografisk placeret på Dronning Margrethes Vej i Frederikshavn. I staben arbejdes med udvikling, administration og uddannelse i centrene. Staben samarbejder med andre niveau 3 instanser i Søværnet og Marinestaben. I staben samarbejder både civilt og militært uddannet personale om at løse opgaverne, forbedre kommunikationen mellem centrene og få Søværnets Skole til at gå op i en højere enhed.

 

Vores brochure og en videopræsentation kan du se ved at klikke Her